Vindkraftverk

Vindkraftspark i Viksjö

Nysäter Windfarm i Viksjö är ett av Sveriges största vindkraftsprojekt. Med sina 114 vindkraftverk kommer det att vara en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar och den i särklass största investeringen någonsin i Härnösands kommun. Mer information om projektet finns på nysatervind.se Länk till annan webbplats.

Projektet

Nysäter Windfarm består av två närliggande vindkraftsparker; Hästkullen med 73 turbiner och Björnlandhöjden med 41 turbiner.

Projektområdet sträcker sig över 77 kvadratkilometer kring Viksjö och turbinerna beräknas producera 1.7 TWh per år.

Hösten 2018 startade anläggningsarbetena. De första turbinerna monterades hösten 2020 och hela projektet beräknas vara klart 2021.

vindkraftverk

Området

Hästkullen och Björnlandshöjden ligger i Viksjötrakten, till största delen inom Härnösands kommun och en liten del i Kramfors kommun. Områdena ligger på stort avstånd från bebyggelse och enligt mätningar är vindförhållandena utmärkta.

Kontakt

Har du frågor om projektet, kontakta:

Eva-Lotta Öberg, landsbygds- och besöksnäringsutvecklare
0611-34 82 44 , eva-lotta.oberg@harnosand.se