Västernorrland - Regionen på frammarsch

Den gröna industrin är på stark frammarsch i norra delen av Sverige. Det innebär historiska tillväxtmöjligheter och Västernorrland står inför en stor samhällsomvandling. I det EU-finansierade projektet Hållbar Samhällsomställning, HSO, kraftsamlar regionens sju kommuner för att tillsammans bygga ett hållbart samhälle utifrån ett helt nytt läge.

Den gröna och hållbara omställningen innebär en mängd nya möjligheter för näringsliv och företag i hela Västernorrland. Många företag och organisationer har antingen redan påbörjat sina etableringar eller står i begrepp att göra det. Projektet ska skapa förutsättningar för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i mellersta Norrland.

Nya arbetstillfällen och efterlängtad befolkningsökning

Med den snabba tillväxten följer ett stort krav på regionens kommuner att snabbt omvandla våra samhällen för att möta en efterlängtad befolkningsökning. Enligt beräkningar handlar det om upp till 15 000 nya arbetstillfällen och omkring 40 000 nya medborgare i hela regionen. Tillsammans kraftsamlar vi för att bygga ett hållbart samhälle utifrån det nya läget. Vi ska ta vara på och utveckla de möjligheter som ligger framför oss.

Hållbart och effektivt samhällsbyggande

Projektet handlar om att identifiera smarta arbetssätt, dela kunskap mellan kommunerna för att effektivisera samhällsbyggandet och skapa förutsättningar för näringslivets ökade behov. Allt detta ska leda till en hållbar tillväxt i hela regionen. Genom påverkansarbete ska projektet även hitta vägar för att minska riskerna för de kommuner som står inför stora investeringar i samhällsomvandlingen.

Investeringskarta

På vår karta kan du se ett urval av de investeringar och etableringar som pågår och planeras i Västernorrlands län. Kartan uppdateras löpande. Se kartan Pdf, 343.9 kB.

Kalender - Vad är på gång

18 april 2024 - Business Arena Norr, Skellefteå

Vi finns på plats i Skellefteå på Nordens ledande mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

25-28 juni 2024 - Almedalen, Visby

Mer information kommer.

Finansiering och projektansökan

Finansiering

Projektet Hållbar samhällsomställning, HSO, finansieras av Europeiska unionen, Västernorrlands samtliga sju kommuner, Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Länsstyrelsen.

Samverkan sker även med näringslivet och andra viktiga utvecklingsaktörer.

Projektansökan

Här kan du läsa den fullständiga projektansökan Pdf, 514.1 kB.

Kontakt

Huvudprojektledare

Annelie Axelsson, annelie.axelsson@harnosand.se

Kommunikatör

Maria Rönnberg, maria.ronnberg@harnosand.se