flygbild över en stad med en vit kyrka i förgrunden

Kyrkor och kapell i Härnösands kommun

I Härnösand finns det många vackra kyrkor och kapell att besöka. Den förnämsta är förstås Härnösands vita och intima domkyrka. Den äldsta är Högsjö gamla kyrka som ursprungligen byggdes i slutet av 1300-talet och är en populär sommarkyrka för dop och vigslar.

Härnösands Domkyrka

Härnösands Domkyrka

Härnösands Domkyrka ligger på en höjdplatå och är synlig från vilket håll du än närmar dig Härnösand. Kyrkan som uppfördes efter Johan Hawermans ritningar, och stod klar 1846, ligger på samma plats som den första stenkyrkan gjorde 1593.

Här kan du läsa mer om Härnösands Domkyrka Länk till annan webbplats.

Hemsö kyrka

Hemsö kyrka

Kyrkan ligger på Hemsön vid Ångermanälvens utlopp. Den byggdes i trä och uppfördes åren 1859 - 1865. Kyrkan renoverades 1987 - 1988.

Mitt emot kyrkan ligger församlingshuset med målningar av konstnären Hampe Svanberg.

På Svenska Länk till annan webbplats.Kyrkans Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa mer om Hemsö kyrka Länk till annan webbplats.

Barsvikens kapell

Barsvikens Kapell

Fotograf: Y-näsmannen @wikimedia.org under CC Attribution-Share Alike 3.0 unported license

Under 1500-1600-talen kom Gävlefiskarna till Barsviken. På grund av kyrkoplikten krävde de att få bygga ett eget kapell och det stod klart 1727.

Vintertid var kapellet förvaringsplats för fiskeredskapen. Kapellet såg till att fiskarnas tider hölls när de skulle ut och lägga näten, genom klockringning.

I Barsviken finns sjöbodar, kokhus och gistvallar tillsammans med lämnar från tiden då Gävlefiskarna började segla upp till viken.

Strax ovanför Barsvikens kapell går en liten stig in mot Skarpudden och dess fyr.

Häggdångers kyrka

Häggdångers kyrka

Häggdångers nuvarande kyrka invigdes 1785. Den äldsta kyrkan byggdes på 1200-talet.

I kyrkan finns flera äldre inredning till exempel en dopfunt av kalksten från 1200-talet, en järnljusstake från 1500-talet samt en unik mässhake av italiensk sammet med broderier sydda redan på 1300-talet.

På Svenska Länk till annan webbplats.Kyrkans Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa mer om Häggdångers kyrka Länk till annan webbplats.

Högsjö kyrka

Högsjö kyrka

Högsjö kyrka uppfördes 1789 av Simon Geting. Grundplanen är rektangulär med sakristia i öster och torn i väster. Den murades med traktens gnejs och tegel från Utansjö bruk.

Högsjö kyrka är arkitektoniskt intressant genom att den representerar en övergångsstil mellan gustavianskt och nyklassicistiskt.

På Svenska Länk till annan webbplats.Kyrkans Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa mer om Högsjö kyrka Länk till annan webbplats.

Högsjö gamla kyrka

Medeltidskyrkan uppfördes troligtvis i slutet av 1300-talet. Den murades av traktens gnejs, grundplanen är rektangulär.

I slutet av medeltiden tillbyggdes kyrkan med en sakristia och ett vapenhus. 1721 satte ryssarna kyrkan och klockstapeln i brand, men den kom att renoveras och en ny klockstapel uppfördes. Predikstolen som sattes in finns kvar än idag.

På Svenska Länk till annan webbplats.Kyrkans Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa mer om Högsjö gamla kyrka Länk till annan webbplats.

Murbergskyrkan

Picknick vid Murbergskyrkan.

Kyrkan på Murberget är byggd 1925 - 1929 för att likna en kyrka med anor från medeltiden.

Invändigt är väggarna dekorerade med vackra kalkmålningar. Inredningen från 1700-talet kommer från olika kyrkor i länet.

Murbergskyrkan ligger mitt i byn på friluftsmuseet.

Läs mer om Murbergskyrkan på Västernorrlands Museums hemsida Länk till annan webbplats.

Stigsjö kyrka

stigsjö kyrka

Kyrkan uppfördes 1786. Predikstolen är rikt dekorerad, en målning från omkring år 1700 har bevarats i kyrkan, med motivet Synderskan i farisén Simons hus.

Altaruppsatsen är gjord av Johan Edler, med kors, svepduk och törnekrona i centrum.

På Svenska Länk till annan webbplats.Kyrkans Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa mer om Stigsjö kyrka Länk till annan webbplats.

Säbrå kyrka

Säbrå kyrka

Kyrkan nybyggdes efter rysshärjningar år 1721 och fick sitt nuvarande utseende 1758 - 1759. Tornet tillkom 1860.

År 1898 byttes en stor del av inredningen ut och koret förlängdes med en halvcirkelformad absid. På 1950-talet placerade man åter en stor del av den 50 år tidigare kasserade inredningen.

På Svenska Länk till annan webbplats.Kyrkans Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa mer om Säbrå kyrka Länk till annan webbplats.

Viksjö kyrka

Viksjö kyrka

Efter att det gamla brukskapellet från Västanå brunnit ner till grunden uppfördes Viksjö kyrka 1927-28. Altartavlan, som är en kopia av målningen "Nattvarden", är målad i Louvren, Paris av konstnär Stig Bergh.

Klockstapeln byggdes ursprungligen vid Högsjö gamla kyrka, men uppfördes på dess nuvarande plats intill Viksjö kyrka, troligen 1792.

På Svenska Länk till annan webbplats.Kyrkans Länk till annan webbplats. hemsida kan du läsa mer om Viksjö kyrka Länk till annan webbplats.