Hållbara livsmiljöer i Västernorrland
- kultur och kompetens i grön omställning

Sustainable living environments in Västernorrland, northern Sweden - culture and skills in green transition

Panelsamtal 12 september

Hur kan små- och medelstora städer utvecklas i takt med den gröna omställningen? Alla EU:s 27 medlemsländer har åtagit sig att göra EU till den första klimatneutrala regionen senast 2050. För att nå dit har de lovat att till 2030 minska sina utsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990. Detta kommer att skapa nya möjligheter för innovation, investeringar och jobb i Västernorrland och i hela Europa.

Vilka åtgärder och aktörer behövs för att bygga en hållbar framtid för etablerade och nya medborgare i den gröna samhällsomställningen? Med hjälp av forskning, historia, kultur och lokal landsbygdsutveckling söker vi vägar framåt för ett socialt hållbart Västernorrland.

Välkomna på ett panelsamtal med medborgarperspektiv på samhällsomvandlingen! En del av EUregionsweek Länk till annan webbplats. 2023!

Efter debatten kommer det att finnas möjlighet att fortsätta diskussionen i mindre grupper tillsammans med paneldeltagarna.

Paneldebatten hålls på svenska.

Panel in Swedish

Tid och plats

Tisdag 12 september
17.30-18.30

Sambiblioteket, plan 4. Ingång via övre entrén.
Universitetsbacken 3
Härnösand

Moderator: Po Tidholm, journalist och författare

Paneldeltagare:

  • Jonny Lundin, ledamot i Europeiska regionkommitén och regionråd, Region Västernorrland
  • Mona Tajik, arrangör, Summer Vibes Festival för unga, drivande kraft i Må-bra-projektet
  • Katarina L Gidlund, professor, Mittuniversitetet
  • Kristoffer Berglund, teaterchef, Teater Västernorrland
  • Anders Gunnarsson, sakkunnig näringslivfrågor, SKR

Kontakt: europadirekt@harnosand.se +46 (0)611 34 89 11

Foton på paneldeltagare EU Regions week
EU Regionsweek Footer
Anmäl dig till panelsamtalet


Deltar du på plats eller online? * (obligatorisk)
Deltar du på plats eller online?


Storbritanniens flagga.

English

Panel to pinpoint different needs of sustainable living environments for regions in green transition. Focus on culture, skills and Västernorrland (northern Sweden).

How can small and middle-sized cities shape their societies? What measures and actors are needed to build a sustainable future for established and new citizens in the green transition?

From science, history, culture, skills and rural youth development we will explore paths for social sustainability in Västernorrland and Europe. Panel in Swedish.

Moderator: Po Tidholm, journalist/author

Experts: Jonny Lundin, Region of Västernorrland as well as member of the European Committee of the Regions Olivia Karlsson, Leader Höga Kusten Katarina Gidlund, Mid Sweden University Kristoffer Berglund, Theatre of Västernorrland Anders Gunnarsson, The Swedish Association of Local Authorities and Regions

Place: Härnösand and online

Panel in Swedish