Du som ska söka information om EU

Här hittar du bland annat information om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de beslut som parlamentet fattar, EU:s olika institutioner, hur en EU-lag kommer till och hur Sverige påverkas av medlemskapet i EU.

Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop. Bland annat information om EU:s olika institutioner, hur en EU-lag kommer till och hur Sverige påverkas av medlemskapet i EU.

För dig som vill veta mer om olika politikområden, att bo och leva i EU, EU-lagstiftning, fakta och siffror om EU.Informerar för dig som vill veta mer om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de beslut som parlamentet fattar.


Information om hur EU:s politik påverkar dig som bor i Sverige.

Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket. Information och råd till dig som konsument vid handel inom EU.SKL bevakar och ger dig stöd i EU-frågor. Här kan du också ta del av skriften "På gång inom EU", där kan du bland annat läsa om det senaste som händer inom EU:s institutioner och vad som påverkar kommuner, landsting och regioner.