Hus på Östanbäcken

En genuin stadsdel mitt i stan

Östanbäcken är en charmig och välbevarad stadsdel med gamla och låga trähus mitt i centrala Härnösand.

En promenad längs Östanbäcksgatan tar bara några minuter, men för dig flera hundra år bakåt i tiden. Östanbäcksgatan startar alldeles intill Storgatan och slutar vid den fina Simhallen på Kanaludden. Däremellan slingrar den sig fram bland gamla och välbevarade trähus. De flesta av husen är byggda på 1700- och 1800-talet.

Östanbäcken var precis som många andra liknande områden nära att rivas i mitten av 1900-talet, men räddades och är numera med sin oregelbundna planstruktur från 1500-talet ett av de viktigaste uttrycken för Riksintresset för kulturmiljövård i Härnösand.

Vit grind med snickarglädje framför gult trähus
Gata med trähus