Flygbild över Klubbsjön och havsbadet Smitingen.

Klubbsjön, till höger i bilden syns Härnösands havsbad Smitingen.

Upplev fantastiska naturreservat i Härnösand

Upptäck den föränderliga och unika naturen i något av Härnösands naturreservat.

Naturen i Härnösand varierar från grunda havsvikar med en rik biologisk mångfald, till klapperfält med tydliga terrasser som visar spåren efter landhöjningen.

Längs kusten kan man se de mer kalare hällmarkerna med flera hundraåriga tallar, för att i inlandet uppleva tätare barrskogsområden med den sällsynta långskäggslaven.

I kommunen finns också värdefulla vattendrag med den hänsynskrävande flodpärlmusslan.

Sommar och bad på Smitingens badstrand

Smitingen är en av Norrlands bästa badstränder. Området är även ett naturreservat med fantastisk natur.

Träd i havsmiljö med broschyren Naturguiden infälld.

Vårdkasmalen är ett sluttande och terrasserat klapperstensfält. Landhöjningen, ca 8 mm per år, har höjt klapperstensfältet ur havet.

Mycket vatten i vattenfallet i Västanå

Västanåfallet är ett av landets högsta vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på över 90 meter.

Naturreservaten på kartan

Naturguiden visar vägen till 95 intressanta besöksmål, till exempel växtlokaler, fågelskådningsplatser och utsiktsberg med mera.