Islandshäst vid västanåfallet.

Bevarade minnen om natur och kulturhistoria

Västanåfallet är ett av landets högsta vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på över 90 meter. Det är särskilt imponerande under vårflodens högvatten.

Västanåfallet är ett omtyckt utflyktsmål under långa tider och är en av anledningarna till att området blivit naturreservat. Vattnet och fallhöjden även nedanför själva fallet har utnyttjats för vattenkraft under järnbrukets tid, och var en av förutsättningarna för brukets tillkomst. Dagens miljö med det brusande vattenfallet, minnena från brukstiden och naturen utgör verkligen en plats för rekreation.

Dalgången skulpterades ut när isen under den senaste istiden smälte. Under några hundra år – för mer än 9000 år sedan, rann här en mäktig isälv. Resultaten av vattenmassorna och deras innehåll syns tydligt genom mäktiga lager sten, grus, sand, mjäla och lera. Mjällån och Viksjöån har sedan tillsammans med andra vattendrag skurit ned i dalgången och ytterligare format det landskap som vi kan se idag.

Västanåfallets dalgång

Besök Västanåfallet natur & kulturcentrum

Västanåfallet ligger i Mjällåns dalgång, cirka 3,5 mil väster om Härnösand. I den gamla logen finns ett natur- och kulturcenter med utställningar och information om naturreservatet. På området finns också en hantverksbod, en gammal smedja och ett café, Café Krubban.

För information om öppettider och information om utställningar besök Västanåfallet natur & kulturcentrums hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Hitta till Västanåfallet