Vårdkasmalen.

Vårdkasmalen

Vårdkasmalen är ett sluttande och terrasserat klapperstensfält som ligger mellan Vårdkasbergets topp och Bräntberget.

Så bildades klapperstensfältet

När inlandsisen drog sig tillbaka lämnade den efter sig morän. Under högsta kustlinjen har sedan havets bränningar bearbetat och sorterat moränmaterialet.

De finkornigare partiklarna sköljdes bort och samlades i svackor på lägre nivåer. Mindre block och stenar blev kvar utefter sluttningarna.

I utsatta lägen nöttes stenar och block mot varandra och slipades vackert runda genom bränningarnas påverkan.

På detta sätt bildades Vårdkasmalen omkring 5 500 år före Kristus. Genom landhöjningen, som i det här området är ca 8 mm per år, har klapperstensfältet höjts ur havet. De karaktäristiska vallarna, som har en tvärorienterad riktning gentemot själva fältet, är gamla strandlinjer.