Publicerad

Vad ska jag bli när jag blir stor?

gruppbild på kvinnor och män, inomhus, några i civila kläder och några i arbetskläder, exempelvis vårdkläder

I måndags arrangerades Yrkesmässan på Sambiblioteket. Åttondeklassare och elever i årskurs 2 på gymnasiet fick möjlighet att träffa olika arbetsgivare och lära sig mer om olika yrken. Härnösands kommun var givetvis på plats. Kompetensförsörjning och rekrytering är viktiga framtidsfrågor för att locka fler till arbete hos oss i kommunen.

- För oss är det det självklart att vara på plats. Det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner kommande tio år. Och vi vet också att det kommer att börja röra sig ordentligt på arbetsmarknaden i och med alla satsningar och etableringar som är på gång i vårt område. Då är det viktigt att de unga vet vilka jobb vi har och att vi är en attraktiv arbetsgivare, säger Sussane Sjöberg på HR-avdelningen.

Mässan arrangerades av Härnösand Näringsliv Ekonomisk Förening (HNEF) som hade fin hjälp av elever från årskurs 1 på ekonomiprogrammet på Härnösands gymnasium. På plats fanns utställare från både privata företag, kommun, Region Västernorrland och myndigheter.

Fler äldre och färre i arbetsför ålder

Antalet personer över 80 år kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031, vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet anställda med drygt 30 procent under samma period. Även hälso-och sjukvården behöver öka påtagligt.

Antalet barn och unga upp till 15 år beräknas minska fram till 2031, vilket gör att behoven av lärare inom förskola och grundskola totalt sett ser ut att minska. Men rekryteringsbehovet är och har under en lång tid varit besvärligt inom förskola och skola. Det beror dels på att många lärare går i pension, dels på att tillgången på lärare varierar kraftigt över landet. Inom gymnasieskolan ökar behoven av lärare eftersom antalet barn mellan 16 och 19 år kommer att öka.

"Vi behöver bli fler!"

I Härnösand är den stora utmaningen att behoven av personal till välfärden växer, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar.

- Vi behöver bli fler! För att klara välfärden och bygga en attraktiv plats att leva och bo på. I och med allt positivt som är på gång i Västernorrland har vi fina chanser att lyckas, säger Sussane Sjöberg.

Källa: SKR:s personalprognos. Länk till annan webbplats.