Publicerad

Campus Härnösand vill växa och erbjuda fler utbildningar

Elever på HETA utbildningar

Campus Härnösand vill växa och bredda utbudet av yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar). I den senaste ansökningsomgången till Myndigheten för yrkeshögskola söker de om tillstånd för inte mindre än 11 utbildningar.

- Vi siktar på att bli en stark spelare i kompetensförsörjningsmatchen, säger Håkan Ölund, chef på Campus Härnösand Höga Kusten som arbetar kontinuerligt med att bredda utbudet.

Satsning på tech och teknik fortsätter

I höst startar den första techutbildningen för Systemutvecklare DevSecOps och ambitionen är att få starta tre utbildningar till. Ansökan görs i samarbete med Bron innovation, KYH yrkeshögskola och Good-Technätverket i Härnösand.

Industrins omställning har lett till att traditionella yrkesroller ställs inför helt nya utmaningar och kompetenskrav. För att stärka teknikområdet vill Härnösand bland annat utbilda processtekniker med vätgaskompetens i samarbete med Lapplands lärcentra.

Ny utbildning inom hälso- och sjukvård för äldre

Behovet av kompetensförsörjning och vidareutbildning är stort även inom vården. Socialförvaltningen lyfter utbildningsbehovet utifrån reformen God och Nära vård. Campus Härnösand Höga Kusten ansöker därför i samarbete med Hermods om att får utbilda specialistundersköterskor med fokus på vård och omsorg av äldre.

- Den här kompetensen finns inte att få, men behövs för att stärka kvaliteten i verksamheterna, säger Anne Wigren, verksamhetsansvarig på Rik Assistans AB, som är ett av de företag som stöttar ansökan.

Vill behålla kompetens kvar i Härnösand – oavsett ålder

Möjlighet till utbildning och vidareutbildning är viktig för unga i början av yrkeslivet.

- Ju fler utbildningar vi kan erbjuda i Härnösand, desto fler får möjlighet att bo kvar istället för att flytta till utbildning och jobb, säger Håkan Ölund på Campus Härnösand Höga Kusten. I takt med att pensionsåldern höjs och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar också intresset för att ändra yrkesinriktning mitt i livet. Med en bredare utbildningskatalog kan Härnösand möta upp näringslivets kompetensförsörjningsbehov och ge fler möjlighet till utbildning och jobb.

I januari 2024 tar Myndigheten för Yrkeshögskola beslut om vilka utbildningar som beviljas kursstart nästa höst.