Publicerad

Hur påverkas utbildningsområdet av Torsbodaetableringen?

Två glada barn i skolan.

Utbildningsområdet är ett av de områden som kommer att påverkas mycket i samband med etableringen av en batteridelsfabrik i Torsboda. Hur kommunen kan förbereda sig och strategiskt planera är huvudtemat på konferensen Aktuell skolpolitik som arrangeras i Skellefteå. På konferensen deltar politiker och skolchefer från Härnösands kommun.

- Syftet är att få ta del av bland annat Skellefteås erfarenheter om hur en stor företagsetablering påverkar kommunens utbildningsväsende. Vi har fått till möten med ledande personer i Skellefteås skolorganisation och hoppas kunna lära oss av deras erfarenheter om hur vi rustar på bästa sätt. Det är en jättebra möjlighet för att förhoppningsvis kunna upprepa det som varit framgångsrikt och undvika de fallgropar de har gått i, säger Marie Blomberg, chef på skolförvaltningen i Härnösands kommun.

- Etableringen i Torsboda är den gamechanger vi behöver för att kunna vända den negativa befolkningstrenden, öka inflyttningen och därmed skatteunderlaget. Och det är nödvändigt att kunna leverera en god välfärd av hög kvalité även i framtiden. Vi behöver samla på oss så mycket kunskap och erfarenhet vi kan för att lyckas så bra som möjligt med det, säger Nina Skyttberg (S), ordförande i skolnämnden.

- Men etableringen innebär också utmaningar. Vi har en mycket ansträngd ekonomi, som vi alla arbetar hårt för att klara. Men samtidigt som vi behöver spara, måste vi också satsa och utveckla för framtiden. Detta för att den samhällsomvandling som nu sker ska bli så positiv som möjligt på lång sikt, öka skatteunderlaget och därmed göra det lättare att få ihop ekonomin i framtiden. Det är en tuff balansgång, säger Nina.