Publicerad

Ny kurs ska locka fler till högre studier

Tre studenter diskuterar i grupp.

Nu finns en kurs som förbereder dig för att läsa på högskola eller universitet. Under kursen får de studerande träna på att läsa, tala och skriva i ett akademiskt sammanhang samt studieteknik och förmåga att kritiskt granska och värdera källor.

- Äntligen kan vi erbjuda den här kursen tillsammans med Mittuniversitetet! Genom kursen hoppas vi kunna hjälpa fler att våga ta steget att läsa vidare på universitet och högskolor, säger Gun-Britt Marklund, strateg på Campus Härnösand.

För att få gå introduktionskursen till universitetsstudier behöver man samtidigt läsa in grundläggande behörighet. Man behöver inte studera på heltid på Komvux utan det räcker att läsa upp ett ämne för att få söka. Kursen berättigar till CSN och kommer att hållas på plats på Lärcentrum i Härnösand. Sista kurstillfället ges på Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Inspiration till kursen har hämtats från Högskolan Västs projekt med liknande utbildning som visat på väldigt goda resultat under projekttiden.

- Det har länge funnits ett behov av den här typen av kurs. Med den hoppas vi kunna få fler att utbilda sig och stärka kompetensförsörjningen i kommunen, säger Gun-Britt Marklund.

Kursen ger den studerande en allmän introduktion till ett akademiskt sammanhang och stöd inför universitets- och högskolestudier.

- Det som är bra med kursen är att många studenter får insikt om att universitetsstudier inte är så farligt och hen går sedan in i det mycket tryggare, säger Gun-Britt.

Sista anmälningsdag är 31 oktober. Det finns 10-12 platser. Kontakta studie- och yrkesvägledare eller maila till syv@harnosand.se för att anmäla dig till kursen.

Här kan du läsa mer om kursen Länk till annan webbplats.