Publicerad

Pedagogisk omsorg avvecklas

vuxen och yngre barn i skogen

Skolnämnden i Härnösand har fattat beslut om att avveckla pedagogisk omsorg från och med 1 augusti 2024. Efterfrågan om att ha sitt barn i pedagogisk omsorg, eller hos dagmamma, som många säger i vardagligt tal, har minskat. Idag finns tre dagbarnvårdare i kommunen. Tillsammans har de 13 barn i sin verksamhet. Skolnämndens beslut innebär att verksamheten avvecklas och att både barn och personal får erbjudande om plats i förskolan.

- Vi har sedan flera år tillbaka sett att allt färre familjer önskar ha sina barn hos dagbarnvårdare, säger skolnämndens ordförande Nina Skyttberg (S). Det tillsammans med en ny lag som trädde i kraft i juli i år, arbetsmiljöperspektiv och aviserad pensionsavgång har gjort att vi ser att det nu är läge att avveckla den pedagogiska omsorgen.

Den utredning som ligger till grund för skolnämndens beslut lyfter fram att:

  • Efterfrågan om att ha sitt barn hos en dagbarnvårdare har minskat stadigt. Det finns endast ett barn i kö och när de 5-åringar som idag har pedagogisk omsorg börjar förskoleklass finns 10 barn i verksamhet hos tre dagbarnvårdare.
  • Det inte går att bedriva pedagogisk omsorg med färre personal än tre, eftersom de hjälper varandra och tar hand om varandras barn när någon av dem är ledig eller sjuk. Nu har en av de tre dagbarnvårdarna meddelat att hon önskar gå i pension.
  • Det finns en ny lag från 1 juli 2023 som syftar till att fler barn ska gå i förskolan och få möjlighet till språkutveckling i svenska. Lagen säger att alla barn ska ha samma rätt att ta del av den utbildning som erbjuds i förskolan. Kommunen ska enligt lagen arbeta uppsökande och ta kontakt med de vårdnadshavare vars barn inte går i förskola och erbjuda dem en plats.
  • Läroplanen för förskola nu tydligare med att ställa krav på att det är legitimerade förskollärare som har ansvar för det pedagogiska innehållet för barn i förskoleåldern.

Bakgrund

I Härnösands grannkommuner är den pedagogiska omsorgen avvecklad sedan länge. Varken Sollefteå eller Kramfors erbjuder pedagogisk omsorg. I Timrå erbjuds det bara på tider då det inte är möjligt att gå i förskola eller vara på fritids.