Publicerad

Utskick av informationsblad om Sjöfartsutbildningen

Folder till Sjöfartsutbildningen.

Under de senaste åren har Sjöfartsutbildningen gjort utskick till ungdomar som ska söka sig till gymnasiet för att informera och inspirera dem att söka till utbildningen. I år skulle informationen gå ut till ungdomar födda 2008, men det blev tekniska problem och utskicken gick inte ut till rätt målgrupp.

- Vi tar hjälp av en kommunikationsbyrå som använder adressuppgifter från Statens personadressregister, även kallad SPAR. Någonting har blivit fel för dem vid första utskicket och därför är ett nytt på väg ut, säger Helene Hålldin, rektor på Härnösands gymnasium.

Utskicket består av ett mindre häfte med information kring utbildningen och om Härnösand. Det har gått till ungdomar som är folkbokförda i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten eller Gävleborg och har givit bra resultat. Söktrycket till utbildningen har ökat ordentligt senaste åren.

Härnösands gymnasium beklagar det inträffade.