Publicerad

Sista träffen för pilotprojektet Digital delaktighet för nyanlända

Deltagare i Digital delaktighet för nyanlända

Under hösten inleddes ett pilotprojekt mellan Härnösands kommun och SFI där nyanlända får lära sig använda olika digitala tjänster. Deltagarna har själva fått ge förslag på vilka verktyg de skulle vilja lära sig använda som kan bidra till att underlätta deras vardag.

Det är under fyra träffar under hösten som deltagarna har fått lära sig om fyra olika tjänster: 1177, Schoolity, betaltjänster och Kivra. Den sistnämnda var den sista tjänsten som deltagarna fick mer kunskap om under höstens sista träff. Höstens träffar har hållits främst i Digidelcenters lokaler i Sambiblioteket, och varit under dagtid då kursen är en del av SFI:s ordinarie utbildning.

- Det har varit ett otroligt värdefullt och viktigt samarbete som vi har haft med Komvux Härnösand och SFI. Genom vårat samarbete har elever kunnat medverka under lektionstid på dessa träffar, och det har varit väldigt uppskattat, säger Maria Larson, demokratiutvecklare på Härnösand kommun.

Höstens deltagande
På den första träffen var uppslutningen något lägre, men allt eftersom tiden gick så anslöt allt fler på de fysiska träffarna i Sambiblioteket.

- Det har varit mycket bra träffar. Jag har tidigare bara kommit i kontakt med Schoolity via mina barns skola, och jag hade inte så bra koll på de andra tjänsterna, säger en av eleverna som deltog i pilotprojektet.

- Jag tyckte verkligen om att lära mig mer om betaltjänsten Bank-id, Nu förstår jag den och kan börja använda den på riktigt, säger en annan elev.

Vad händer framåt?
Pilotprojektet inleddes tidigare i höstas och avslutades den 18 december.

- Vi arbetar för att träffarna ska fortsätta. I ett första skede så kommer vi sätta oss ner för att utvärdera höstterminens träffar. Vi hoppas kunna arbeta vidare med träffarna tillsammans med SFI och att de blir ett nytt spår i våra verksamheter, säger Maria Larson, demokratiutvecklare på Härnösands kommun.