Publicerad

­Stor efterfrågan på underhållsingenjörer
- Heta Utbildningar har utbildningen!

Underhållsingenjör visar två kollegor något på en skärm

Inom dagens industri är underhållsingenjören avgörande för att maskiner och utrustning ska fungera problemfritt. De ansvarar för installation, reparation och underhåll av olika typer av utrustning, och de använder avancerad teknik för att identifiera och lösa problem.

Möjligheterna för underhållsingenjörer på dagens arbetsmarknad är många. Med en stark problemlösningsförmåga har individer som överväger en karriär inom detta område stora karriärmöjligheter.

- Efterfrågan på underhållsingenjörer är stor inom dagens industri. Detta gäller särskilt med tanke på den pågående gröna omställningen, där nya teknologier som batteritillverkning och vätgasproduktion står i fokus. Framtiden för underhållsingenjörer ser mycket ljus ut, säger Håkan Ölund, Campuschef på Heta utbildningar och Campus Härnösand.

Heta Utbildningar erbjuder en unik utbildningsmiljö för blivande underhållsingenjörer. Med sin Energitekniska Arena ger de studenter möjlighet att praktiskt tillämpa den kunskap de får i distansundervisningen. Genom regelbundna inneveckor och digitala verktyg skapas en balans mellan teori och praktik, vilket säkerställer att studenterna är väl förberedda för kraven på arbetsmarknaden.

- Under utbildningen harde studerande LIA, lärande i arbete, det är en praktik som de oftast gör på hemorten. Det är en möjlighet att få sätta sina kunskaper på prov och knyta värdefulla kontakter. I många fall finns en möjlighet till anställning efter avslutad utbildning, säger Håkan Ölund.

För att säkerställa att utbildningen för underhållsingenjörer är relevant och uppfyller arbetsmarknadens behov samarbetar Heta Utbildningar med företag från industrisektorn. De har varit med i utformningen och genomförandet av utbildningen, vilket garanterar att studenterna får den kunskap och kompetens som efterfrågas av arbetsgivare på marknaden.

- Utbilda dig hos oss! I en tid där teknologin och industrin ständigt utvecklas, är rollen som underhållsingenjör inte bara en stabil karriärväg. Det är också en spännande möjlighet att vara en del av framtidens tekniska landskap och gröna omställning, avslutar Håkan.

Utbildningen till underhållsingenjör är en distansutbildning på två år med åtta obligatoriska träffar i Härnösand. Läs mer och ansök på www.hetautbildningar.se Länk till annan webbplats..

Fler korta utbildningar inom teknik och miljö som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden: