Publicerad

Planärenden med stor samhällsnytta prioriteras

karta med olika områden markerade med färger

Nu ska kommunens planavdelning prioritera ärenden på ett nytt sätt. Projekt som innebär stor samhällsnytta, till exempel sådana som skapar många nya arbetstillfällen eller nya bostäder, ska prioriteras. Det har samhällsnämnden beslutat.

Tidigare har alla ärenden, stora som små, behandlats i den ordning de kommit in. Den senaste tiden har allt fler och många större ärenden kommit in, en utveckling som väntas fortsätta med tanke på de stora investeringar som är på gång i regionen.

– När en kommun utvecklas fort finns stor risk för att planhandläggningen blir en flaskhals. Det är därför otroligt viktigt att vi förbereder oss för växa, både när det gäller invånare som behöver bostäder och företag som vill etablera sig här. Prioriteringsordningen blir ett värdefullt verktyg för att nå våra mål i tillväxtstrategin och i översiktsplanen, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).

Det finns tre prioriteringsgrupper och den nya ordningen innebär i grova drag att planer för exempelvis etableringar som ger många arbetstillfällen, större bostadsområden, viktiga etableringar inom vård, skola och omsorg och större infrastrukturprojekt får högsta prioritet.

Lägst prioritet får till exempel utökad byggrätt för ett fåtal fastigheter eller att uppdatera planer som inte längre stämmer med verkligheten. Den här modellen är något som många andra kommuner redan jobbar efter.

Den nya ordningen innebär att den sökande direkt vid ansökan får en tydlig fingervisning om hur lång tid planarbetet kommer att ta.

­– Det innebär förstås att vissa planer kan komma att ta längre tid än idag. Men vi behöver prioritera de planer som har störst samhällsnytta så att vi är beredda inför den expansion som vi väntar oss, säger Helena Elfvendal.