Publicerad

Nya regler för eldning av trädgårdsavfall ska utredas

en eld i en trädgård

Uppdatering 26 april. Samhällsnämnden beslutade enligt förslaget som beskrivs nedan.

Det råder en del osäkerhet kring hur de nya EU-reglerna om eldning av trädgårdsavfall ska tolkas. Därför föreslår nu majoriteten i samhällsnämnden att kommunens tidigare regler ska fortsätta gälla ett tag till medan frågan utreds. Beslut om förslaget ska tas i samhällsnämnden torsdag 25 april och om det går igenom gäller alltså samma regler för eldning som tidigare år.

De nya EU-reglerna började gälla 1 januari 2024 och blev aktuella och omdebatterade inför valborg.

– Intentionen bakom EU-förordningen och den nya lagstiftningen är god, återvinning är en viktig del i den hållbara omställningen. Men det är viktigt att regelverket inte blir kontraproduktivt, säger Helena Elfvendal (MP), ordförande för samhällsnämnden.

Riktlinjerna från Naturvårdsverket om de nya reglerna har skapat förvirring i kommunerna och har tolkats olika av olika kommuner. Majoriteten i samhällsnämnden har därför tagit fram ett förslag inför nästa möte som om det går igenom innebär följande:

  • Samhällsförvaltningen får i uppdrag att utreda och föreslå en mer pragmatisk hållning i kommunens lokala föreskrifter.
  • Medan utredningen pågår fortsätter kommunens tidigare föreskrifter att gälla. Enligt dem är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar.
  • Att det precis som tidigare är tillåtet att anordna majbrasor.

När det gäller redan planerade majbrasor kommer de dispensansökningar som skickats in att behandlas med start fredag 19 april.