Samlad information om covid-19

På den här sidan har vi samlat länkar till säker och bekräftad information om covid-19 samt information om vad som gäller för olika verksamheter i Härnösand.

Aktuella råd och rekommendationer

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Det finns både nationella förbud, råd och rekommendationer och vid behov införs skärpta regionala eller lokala rekommendationer.

De nationella råden och rekommendationerna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

En bra sammanfattning av de nationella råden och rekommendationerna finns på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vaccination

Alla som bor i Sverige erbjuds gratis vaccination mot covid-19. Vaccination pågår för fullt med både dos 1, 2 och 3.

Mer information om vaccinet, vilka åldrar som kan få vaccin, hur lång tid det ska gå mellan doserna och mycket annat hittar du på följande sidor:

Boka tid för vaccinering på 1177.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens sida om vaccination Länk till annan webbplats.

Sida om vaccinet på 1177.se Länk till annan webbplats.

Information in other languages on 1177.se Länk till annan webbplats.

Information in other languages

Covidbevis

EU:s digitala covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – som visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19.

För mer information och ansökan om covidbevis, gå in på E-hälsomyndighetens hemsida covidbevis.se Länk till annan webbplats.

E-myndigheten har också en kundtjänst som du når på 0771-766 200.

Säkra källor och bekräftad information om covid-19

Härnösands kommun följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.
Läs den senaste informationen om coronaviruset och covid-19 på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

  • Corona på fler språk/Corona in other languages

Information about corona in other languages on krisinformation.se Länk till annan webbplats.

News about corona in other languages from Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

Information om corona på teckenspråk och syntolkad information Länk till annan webbplats.

Information om corona på lättläst och med pictobilder Pdf, 241 kB. (Pdf, 241 kB)

Så många får vistas i våra idrottshallar

För att hindra smittspridning är antalet personer som får vistas i våra fritidsanläggningar begränsat, dels i hela anläggningen och dels i varje enskilt utrymme. Följ skyltar och anslag om max antal personer i omklädningsrum och andra utrymmen.

Så många får vistas i idrottshallar

Idrottshallar

Max antal personer i hallen

Öbacka Sportcenter A-hallen

90

Öbacka Sportcenter B-hallen

60

Landgren sporthall

72

Landgren klubbrum/pentry

-

Landgren Motionssal stora

18

Landgren Motionssal lilla

8

Franzénhallen

54

Franzén skyttelokal

11

Hälledalshallen, sporthall

51

Hälledalshallen motion

7

Solenskolans gymnastikhall

30

Geresta gymnastikhall

42

Brännaskolans gymnastikhall

16

Bondsjöhöjdens skola
gymnastikhall

16

Brunneskolans gymnastikhall

18

Älandsbroskolans
gymnastikhall

16

Äldreomsorg och Funktionsstöd

För att undvika smittspridning har vi rutiner för säkra besök på våra särskilda boenden samt boenden och verksamheter inom verksamhetsområdet Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri.

Vi ber dig hjälpa till att hindra smittspridningen så gott du kan. Det gör du genom att:

  • absolut inte göra besök om du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom.
  • vara noga med hygienen vid besök. Tvätta händerna noga och/eller använd handsprit. Hosta och nys i armvecket.
  • noga följa de rutiner som finns för säkra besök när det gäller var, när och hur det får ske. OBS! Besöken bara får ske i de boendes lägenheter eller om det finns en annan särskild besökslokal!

Varje boende kan ha egna rutiner för hur besöket ska gå till, till exempel om det ska anmälas i förväg, vilken ingång som ska användas eller om besökaren ska invänta personal innan hen går in på avdelningen. Se till att du säkert vet vad som gäller på just det boende du tänker besöka.

Håll dig hela tiden uppdaterad. Rekommendationerna kan ändras med kort varsel om smittläget förändras.

Lupinens dagverksamhet

Lupinens dagverksamhet för demenssjuka är stängd tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs av detta får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Anhörigstöd

Mötesplatsen på Köpmangatan 12 (Vågmannen) är stängd. Behöver du som anhörig få stöd, kontakta gärna Anhörigcenter via telefon eller e-post i stället:
0611-34 83 41 eller anhorigcenter@harnosand.se

Barn och utbildning

Gymnasieskolan

Det är närundervisning som gäller. Det är därför viktigt att den som har sjukdomssymtom stannar hemma och testar sig för covid-19. Det gäller även de som har lindriga symtom och det gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Vi uppmanar alla elever och vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen Schoolity.

Grundskolan

Det är viktigt att den som har sjukdomssymtom ska stanna hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom. Även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Vi uppmanar alla elever och vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen Schoolity.

Förskola

Förskolor är öppna som vanligt, men barn som har sjukdomssymtom ska stanna hemma. Det gäller även om barnet har lindriga symtom. Även symtomfria barn i för-och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Vuxenutbildning

Undervisning bedrivs på plats i våra lokaler med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Vuxenutbildning. På skolan håller vi avstånd till varandra och det finns tillgång till handsprit i alla våra lokaler. Undervisning sker i mindre grupper. Förändringar i hur vi erbjuder våra utbildningar kan ske med kort varsel utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Reception telefon: 0611 – 34 84 10Har du frågor gällande administration av kurser, det vill säga antagning, kursbyte och andra frågor kontakta vux@harnosand.se
Vid frågor gällande studie- och yrkesvägledning, det vill säga frågor om kurser, antagning, studie-och yrkesvägledning, bokning av vägledningssamtal eller ansökan, kontakta syv@harnosand.seÖppettider i receptionen på Vuxenutbildningen: 08:00-16:00. Övriga tider hänvisar vi till e-post eller telefon.

Heta Utbildningar

Yrkeshögskolan

Vi startar våra utbildningar för våren 2022 och de fysiska träffarna är schemalagda med hänsyn till riktlinjerna från våra myndigheter. Det betyder till exempel att det är få klasser på skolan vid samma tillfälle, paus- och lunchtider sprids ut för att undvika folksamlingar. Upplägget kan förändras snabbt om myndigheterna kommer med nya riktlinjer.

På skolan håller vi avstånd till varandra, det finns tillgång till munskydd och handsprit i alla våra lokaler.

Uppdragsutbildningar

Kurserna bedrivs med hänsyn till riktlinjerna från våra myndigheter. Lunch serveras i utbildningens lokaler och anpassas efter övrig verksamhet. Upplägget kan förändras snabbt om myndigheterna kommer med nya riktlinjer. På skolan håller vi avstånd till varandra, det finns tillgång till munskydd och handsprit i alla våra lokaler.

Företag och näringsliv

Härnösands kommun har tagit fram ett program för att stötta kommunens företag. De åtgärder som tagits fram är:

  • En omställningsakut har inrättas där företag kan få hkälp av Biz Maker med kostnadsfri rådgivning.
  • Kommunen kommer att betala inkommande fakturor skyndsamt.

Läs mer om våra åtgärder på harnosand.se/foretagshjalpen
Där finns också länkar till andra sidor med bra information till företagare.

För att få en överblick och förståelse för vilka problem våra företag upplever eller ser framför sig bjuder kommunens näringslivsenhet in alla företag till dialog.

Kontakta oss gärna på foretagslotsen@harnosand.se

Kollektivtrafik

Din Tur har särskilda rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt.

Läs mer på Din Turs hemsida Länk till annan webbplats.