Marklov beviljat - trädfällning/flytt av två träd

Ett marklov har beviljats för trädfällning/flytt av två träd inför nya Nybron på fastigheten ÖN 2:52

Marklovet beviljades 2024-06-18

KungörelseID i Post- och Inrikes Tidningar: K439460/24 Publiceringsdatum: 2024-06-24

Inga anslag