Socialnämnden 2024-06-27 § 71 omedelbart justerad

 1. Socialnämnden 2024-06-27 § 71 omedelbart justerad
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer§ 71
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAnnika Öman
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Socialnämnden 2022-06-27 § 71 omedelbar justering.pdf Pdf, 273.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.