Socialnämndens enskilda 2024-06-27

 1. Socialnämndens enskilda 2024-06-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnd
  Paragrafer41-51
  Förvaringsplats för protokolletSocialförvaltningen, Norra Kyrkogatan 2
  SekreterareAnnika Öman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.