Ansökan om bygglov för teknikbyggnad vid brofästet på bolagsbryggan

Ansökan om bygglov har kommit in för att bygga en teknikbyggnad på Fastighet Ön 2:52. (Vid brofästet på bolagsbryggan)

Byggnaden är på 23kvm och innehåller transformatorstation, förråd och teknikutrymme.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Servicecenter, Sambiblioteket plan 1 eller här nedan.

Handlingar
Situationsplan Pdf, 172.7 kB.
Plan-, fasad och sektionsritning Pdf, 399.7 kB.

Frågor besvaras av bygglovsavdelningen
0611-34 81 71 eller bygglov@harnosand.se

Synpunkter lämnas senast 23 juli 2024 till:
bygg@harnosand.se
eller
Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen
Plan-och byggavdelningen
871 80 Härnösand

 1. Ansökan om bygglov för teknikbyggnad vid brofästet på bolagsbryggan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaSambiblioteket, Servicecenter, Universitetsbacken 3A
  Ansvarig för kungörelsenJosefine Bönström
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.