Publicerad

Kulturenheten fördelar 576 000 kronor till kulturföreningarna

Illustration med teatermasker, målarpalett och fjäderpenna.

Härnösands kommuns årliga kulturstöd har fördelats. Totalt delar drygt 20 ideella föreningar på närmare 600 000 kronor.

Syftet med det årliga stödets är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt, och att göra det möjligt för föreningar att genomföra aktiviteter inom en mångfald av kulturuttryck.

Stödet kan sökas av alla ideella kulturföreningar verksamma inom Härnösand kommun. Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet med utåtriktade arrangemang.

Minst en gång under verksamhetsåret ska genomföra en publik aktivitet som riktar sig till allmänheten. Härnösands kommun stödjer kulturaktiviteter som uppfyller minst två av dessa kriterier:

  • Är nyskapande och utvecklar Härnösand som kulturkommun
  • Möjliggör delaktighet eller kreativt skapande för deltagare och invånare
  • Prioriterar barn och unga
  • Är av hög konstnärlig kvalitet
  • Tillgängliggör, utvecklar och bevarar Härnösands rika kulturarv
  • Utvecklas i samverkan mellan flera aktörer
  • Aktiviteter som främjar individers utveckling

Det går att få både i form av administrationsbidrag och verksamhetsbidrag. Totalt har Härnösands kommun kulturenhet i år fördelat 576 000 kronor.

Här är hela listan på alla kulturföreningar i Härnösands kommun som får bidrag:

Administrationsbidrag
Alfhild Agrell-sällskapet 2 000
Alliance Francaised Ångermanland 2 000
Folkdanslaget Öbackaringen 7 000
Härnösands Brassband 2 000
Härnösands Paradorkester 2 000
Internationella klubben/5i12 2 000
Miranda 2 000
Murbergsgillet 2 000
PRO Härnösand 5 000
Tango Nuestro Härnösand 2 000

Verksamhetsbidrag
Föreningen Nymus 43 568
Härnösands Musiksällskap 125 259
Öbacka Jazz & Blues 125 259
Alfhild Agrell-sällskapet 10 000
Alliance Francaised Ångermanland 5 000
Bäverteatern 17 000
Humanistiska Klubben 2 000
Härnösands Brassband 10 000
Härnösands Dragspelsklubb 2 000
Härnösands Konstförening 35 000
Härnösands Paradorkester 20 000
Härnösands Släktforskare 4 000
Härnösands Vävstugeförening 5 000
Högsjö Hembygdsförening 2 000
Internationella klubben/5i12 50 000
Ludvig Nordström Sällskapet 8 000
Manskören Allmänna Sången 4 000
Miranda 18 000
Murbergsgillet 8 000
PRO - kultur 3 500
Rycket Idrottsförening 12 000
Säbrå Orkesterförening 30 000
Tango Nuestro Härnösand 7 000
Viksjö Hembygdsförening 2 000