Publicerad

Alla badplatser godkända för bad

Barn som hoppar i vattnet

Alla kommunala badplatser har tjänligt vatten och är ofarliga att bada på. Nyligen har Viksjöbadet och Svartviksbadet tillfälligt haft otjänligt vatten, men nya prover visar att vattnet är tjänligt igen.

Det var efter mycket regnande som prover från Viksjöbadet och Svartviks havsbad visade på att vattnet var otjänligt. Enligt rutin har två omprover gjorts med godkända resultat.