Publicerad

Barn och unga ställer ut om frihet!

Montage med verk av barn och unga i Härnösand!

Ett smakprov på de alster som elever ställer ut på Härnösands Konsthall!

Härnösands Konsthall fylls nu av barn och ungas alster på temat frihet! Se bland annat frihetstolkningar i gerillaslöjd, storskaligt måleri och skulptur. Välkomna!

Konstveckorna är en mycket uppskattad tradition där barn och ungdomar i kommunens förskolor och skolor ställt ut sin konst under olika teman genom åren. Årets temat är frihet. Kulturens frihet, Konstens frihet, Vår frihet, Din frihet! Vad är frihet för er? Vad är frihet för dig?

"Årets tema tar avstamp i Barnkonventionens artikel 13 som uttrycker barnets rätt till yttrandefrihet. Den konstnärliga friheten har ju sin grund i yttrandefriheten, en förutsättning för skapandet av fri konst. Att värna den konstnärliga friheten är en allt viktigare fråga att försvara" säger konstintendent Linda Nordlander Frisk.

Som en del av utställningen visas även de verk som elever i årskurs fyra skapat i workshopen "Landet utan gränser" på Härnösands Konsthall. Workshopen skedde under ledning av konstnär Oscar Kaleva Karlsson och fotograf Frida Sjögren och var en del av Härnösands kommuns kulturtrappa.

Utställningen pågår 16 februari - 9 mars på Härnösands Konsthall.