Publicerad

Bokstart firar fem år av språkutveckling för barn

En kvinna läser böcker för två barn

Bokstart firar sitt femårsjubileum på Sambiblioteket fredagen den 31 maj. Under fem år har bibliotekarier i Härnösand genomfört hembesök hos nyblivna föräldrar för att dela ut böcker och ge tips på hur de kan främja sina barns språkutveckling.

- Bokstart är ett samarbete mellan förskolan, barnhälsovården och biblioteket, där biblioteket är drivande. Bokstart handlar inte bara om att dela ut böcker. Vi pratar också med föräldrarna om vikten av att läsa, sjunga, och prata med sin bebis. Mycket av språkutvecklingen sker redan innan barnet kan prata, säger Helene Lundgren, bibliotekarie.

Bokstart sträcker sig tills barnen är tre år och under den tiden får familjerna flera gåvoböcker. Vid sex månaders ålder erbjuds ett hembesök från biblioteket där barnet får sina två första böcker. Därefter får barnet böcker vid besök hos barnhälsovården och när barnet börjar förskolan. Bokstart avslutas med ett firande på biblioteket när barnet fyller tre år, då de också får en sista bok.

- De flesta tackar ja till att vara med i Bokstart och de flesta familjer vill ha hembesök. Bokstart bidrar till barnens tidiga språkutveckling. Förhoppningsvis lägger det i sin tur grunden till en möjlighet för barnen att lättare ta sig fram i livet tack vare språket, säger Helene Lundgren.

För att ytterligare stödja språkutvecklingen har alla förskolor i Härnösand fått bokhyllor i kapprummen, vilket gör det enkelt för familjer att låna hem böcker.

Program för femårsfirandet 31/5

Under hela dagen blir det pekboksfrossa, spontana högläsningar i jurtan, tilltugg och boktugg.

Mellan klockan 9.00 och 12.00 är kommunens Öppna förskola på bibliotekets barnavdelning.

Klockan 15.00 blir det namngivningsceremoni på barnavdelningen. Vi kommer att presentera det nya namnet på bibliotekets barnavdelning som barn i biblioteket har röstat fram.