Publicerad

Nätverk för Härnösands myndigheter

två personer står längst fram i en föreläsningssal

Riksarkivarien Karin Åström Iko och moderatorn Maria Prytz från Länsstyrelsen.

I Härnösand finns många myndigheter och även om de arbetar med olika saker har de mycket gemensamt. Några gånger om året träffas de för att utbyta erfarenheter kring framför allt kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Myndighetsnätverket i Västernorrland består av 24 olika myndigheter och många av dem finns i Härnösand. Vid den senaste lunchträffen fick deltagarna bland annat höra det senaste om arkivbygget på Saltvik av riksarkivarien Karin Åström Iko. Sundsvallsregionens Maria Wallner berättade också om det gemensamma traineeprogrammet.

Men det viktigaste är kanske att få möjlighet att träffas och dela tankar och idéer.

– Precis som vi har nätverk för olika privata branscher är det viktigt att samla våra myndigheter och diskutera deras frågor. Myndigheterna är också en viktig ”bransch” i vår kommun, säger kommunens tillväxtchef Uno Jonsson.