Publicerad

Lansering platsvarumärket

Våren 2022 påbörjade Härnösand sin platsvarumärkesresa tillsammans med invånare, ambassadörer, representanter från närings-, och föreningslivet, politiker och tjänstepersoner. Nu finns en varumärkesplattform som vi kommer lansera den 14 september 2023 på en kick off.

Varumärkesplattformen är till för alla som lever och verkar i Härnösands kommun och alla i eller utanför regionen som på ett eller annat sätt vill stärka Härnösands attraktivitet. Vi hoppas att du kan delta och inspirera vårt fortsatta arbete med att stärka Härnösands attraktivitet.

Programpunkter

  • Presentation av platsvarumärket
  • Inspirationsföreläsning – så kan platsen stärka ditt varumärke
  • Workshop – så kan du jobba med Härnösands platsvarumärke
  • Nästa steg


Tid: 14 september 2023, klockan 18:30 - 20.30

Plats: Öppna ytan plan 4, Sambiblioteket

Vi bjuder på fika, föranmälan krävs.

 

Ja, jag kommer! Anmäl dig här! Länk till annan webbplats.

Inspirationsföreläsare

Kvällens inspirationsföreläsare är Viktor Nylén. Han är uppväxt i Härnösand och flyttade till Stockholm för 10 år sedan med målet att arbeta med offentliga personer. Resan har gått fort framåt och nu senast har han blivit headhuntad till den välrenommerade PR-byrån Redgert Comms som idag finns i Stockholm, London och Berlin. Redgert Comms grundades av branschprofilen Daniel Redgert som är känd för att vara ett PR-geni. Redgert Comms har genomfört flertalet extraordinära varumärkesförvandlingar med hjälp av influencer marketing och andra marknadsföringsmetoder. Viktor arbetar främst med Pernilla Wahlgren, Christina Schollin, Marko & Irma och Martina Haag.

Viktor kommer med sina erfarenheter inspirera till hur vi kan arbeta med platsvarumärket Härnösand i marknadsföringen oavsett om vi representerar näringsliv, föreningsliv eller ambassadörsskapet i stort

*Bakgrunden till platsvarumärkesarbetet finns i Härnösands kommuns tillväxtstrategi. Där är målbilden att vi år 2040 ska vara 30 000 invånare och ha 1 000 fler arbetstillfällen än idag. Platsvarumärket ska vara ett hjälpmedel för alla som vill bidra i arbetet med att skapa den attraktivitet som behövs för att nå målen.

Mer information
Kontakta projektledare Marie Zetterlund, e-post: marie.zetterlund@harnosand.se