Publicerad

Högre betyg till företagsklimatet - Härnösand klättrar på rankingen

Gruppbild med politiker, tjänstemän och företagare.

Härnösand kommun klättrar 18 placeringar på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Politiker, tjänstemän och företagare deltog vid presentationen av 2023 års ranking.

Härnösand klättrar på Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. I år landar Härnösand på plats 208, en förbättring med 18 placeringar från fjolåret.

Redan i maj presenterades resultaten av den enkät som gjorts bland lokala företagare i kommunen. Nu har den undersökningen kombinerats med statistik från öppna källor till en ranking av alla kommuners företagsklimat.

På några punkter anser företagarna att Härnösand har blivit klart bättre:

  • Sammanfattade omdömet om företagsklimatet
  • Arbetet med kommunens upphandlingar
  • Service och bemötande gentemot företagare
  • Politikernas attityder till företagande

Eftersom företagarnas enkätsvar väger tungt i rankingen så var det ganska väntat att Härnösand också skulle klättra något på rankingen.

- Ungefär som förväntat. Bra att vi har en positiv trend och klättrar på rankingen igen, och jag tycker att det är tydligt att när kommun och företagare arbetar tillsammans så blir vi bättre. Satsningen på upphandlingar och "En väg in", en förenklad process för företagens kontakter med kommunen, har verkligen fallit väl ut, säger Härnösands kommuns näringslivschef Petra Forsström.

"Det här ger energi att fortsätta"

Anna-Lena Sjölund från Företagarna ser också resultatet av samarbete som en förklaring till klättringen.

- Vi har haft mycket dialog med kommunen under året, och jag tycker att vi ser resultaten av det på de områden vi arbetat med, till exempel upphandlingarna. Det är roligt, och det ger oss energi att fortsätta, säger Sjölund.

Härnösand klättrar alltså på rankingen till plats 208 av 290. Övriga kommuner i Västernorrland är ordentligt utspridda på skalan. Örnsköldsvik placerar sig i år på plats 277 medan Timrå klättrar till plats 29 i riket och har Norrlands bästa företagsklimat.

Samarbete ger resultat

Härnösand kommer att fortsätta arbeta för att säkra företagens kompetensförsörjning och försöka minska brottsligheten - utmaningar som man delar med många andra kommuner i Sverige. En punkt som ska bli bättre är också informationen till företagen. Och mycket handlar om att hjälpas åt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander.

- Härnösands kommun ska fortsätta att arbeta tillsammans med företagarna. Det ger resultat. Vi lägger fokus på de områden där vi tydligt kan påverka, och vi jobbar inte i första hand för att klättra på en ranking utan för att faktiskt bli bättre, säger Andreas Sjölander.

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2023 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.