Publicerad

Stora delar av avtalet mellan PTL och Torsboda Industrial Park är offentligt

En skiss över hur fabriken i Torsboda kan komma att se ut.

Utbildningsinsatser och arbete för att attrahera inflyttare är något av det som kommunerna förbinder sig att jobba med. Det enligt avtalet mellan bolaget PTL och Torsboda Industrial Park. Delar av avtalet offentliggörs idag.

Torsboda Industrial Park har sekretessprövat avtalet som skrevs i våras. I avtalet framgår det att PTL betalar 165 675 000 kronor för marken.

Satsningen beräknas initialt skapa 1 900 jobb på Torsboda-siten. För Härnösands del innebär avtalet att kommunen tillsamman med Timrå och Sundsvall ska skapa utbildningsmöjligheter, arbeta aktivt med att attrahera inflyttare och att skapa ett ”International house”.

– Åtagandena i avtalet går hand i hand med den utvecklingsresa vi ändå behöver göra, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande Härnösand. Satsningar på utbildning och att attrahera nya invånare till oss är väsentligt för att vi ska kunna fortsätta utveckla välfärden.

Ett ”International house” är en servicefunktion som ska hjälpa internationell arbetskraft, internationella studenter och talanger som flyttar till vår region med att komma in i Sverige på ett smidigt sätt.

Härnösand, Timrå och Sundsvall ska tillsammans skapa utbildningsmöjligheter som matchar den gröna omställningens behov. Det finns redan idag väl utbyggda utbildningsmiljöer med bland annat Campus Härnösand som har ett laboratorium för energi och industri samt VR-miljöer.

I arbetet med att attrahera inflyttare är Härnösands kommun redan igång med ett arbete som spänner över alla förvaltningar och kommunala bolag. Drygt 70 medarbetare inom kommunen och de kommunala bolagen är involverade i arbetsgrupper som just nu jobbar med frågorna.

Delar av avtalet med PTL fortsätter att vara sekretessbelagt.

– Det är naturligt att delar i affärsuppgörelser inte blir offentliga. Det kan exempelvis vara information om tidsplaner, tekniska lösningar eller vad ett företag planerar framåt. Vi värnar också vårt eget förhandlingsläge i diskussioner med andra kunder, säger Christian Söderberg, vd Torsboda Industrial Park AB.

Avtalet
Här kan du läsa avtalet där delar fortsätter vara sekretessbelagt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Tosboda Industial Parks hemsida. Här finns en kortare version av avtalet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Satsningar och åtaganden

International House
En servicefunktion som ska hjälpa internationell arbetskraft, internationella studenter och talanger som flyttar till vår region med att komma in i Sverige och till vår region på ett smidigt sätt. Det kan handla om lotsning inom myndighetsfrågor, hjälp med att skaffa svenskt bankkonto, hitta bostad, skola eller en utbildning eller arbete till en medföljande partner.

Talangattraktion
Det finns många olika aktörer som arbetar med talangattraktion och kompetensrekrytering. Kommunerna kommer att samverka med dessa då hela regionens näringsliv och offentlig sektor är i behov av kompetensförsörjning. Vi ska inom ramen för ett regionalt projekt (SAM), identifiera mer precisa former för hur vi ska arbeta. Det kan exempelvis handla om hur arbetsgivare i regionen kan möta potentiella medarbetare från hela världen. Vi kommer att inhämta erfarenheter från andra framgångsrika rekryteringssatsningar för att göra insatser som ger mest effekt.

Educational Center
Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner i samverkan med Mittuniversitetet och andra utbildningsinstitutioner kan erbjuda arbetskraften i den nya gröna industrin och dess tillhörande samhällsomvandling ett utbud av utbildningsmöjligheter. Här finns redan idag ett stort utbud från gymnasial nivå, yrkesvux, YH-utbildningar upp till universitetsnivå. Vuxenutbildningen har flexibilitet att snabbt möta uppkomna utbildningsbehov. Vi har redan idag väl utbyggda utbildningsmiljöer med Mittuniversitetet i Sundsvall som huvudort. Campus Härnösand har bland annat energitekniskt laboratorium och VR-miljöer.