Publicerad

Härnösandsföretag satsar för framtiden

Stor skylt där det står Norrlands trä. I bakgrunden en stor byggnad i plåt.

Härnösandsföretagen Norrlands Trä och Edmolift planerar för framtiden. I veckan har kommunstyrelsen i Härnösand tagit beslut om markanvisningar till de båda företagen. Norrlands Trä har fått en markanvisning på 10 000 kvadratmeter mark runt om före detta Dagab-huset och sin fabrik i Älandsbro och Edmolifts markanvisning avser del av Jaktstigen i Härnösand.

Båda markanvisningarna kräver ändringar av detaljplaner. I Älandsbro handlar det om vägarna in till industriområdet och vilka vägar som kommer att enkelriktas. Norrlands Träs ambition är att göra ett eget industriområde av sina lokaler i Älandsbro.
Edmolift har en pågående detaljplaneprocess för att utveckla sitt område. I det arbetet kommer nu också arbetet med att göra en del av Jaktstigen till industriområde att ingå. Blir det verklighet behöver infarten till Kretsloppsparken ses över.

- På Norrlands trä har vi det mesta av lagret i före detta Dagab-lokalen och stora investeringar har gjorts för att anpassa lokalen mot vår verksamhet. Med den här markanvisningen kan vi planera för ett hållbarare och framförallt säkrare logistikflöde mellan lager och produktion, samt för utlastning. Det öppnar också för nya möjligheter för framtiden när det blir ett industriområde av fastigheterna Dagab och Norrlands Trä ihop, säger Jan Nivfors, VD Norrlands Trä.

Edmolift planerar för framtiden och markanvisningen de får gäller ett område på cirka 1475 kvadratmeter som ligger i anslutning till deras befintliga lokaler.

- Edmolift är inne i ett expansivt skede just nu. Vi håller på att bygga om i produktionen och har dessutom fått möjlighet att förvärva en grannfastighet. Den här markanvisningen ger oss möjlighet att utöka vårt industriområde och fortsätta vår expansion i Härnösand, säger bolagets VD Anders Wahlqvist.

En grupp människor i en stor maskinhall. De bär varselvästar.

Vad är en markanvisning?

Markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en entreprenör som ger entreprenören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde.

Det exakta priset vid ett eventuellt köp fastställas vid köptillfället efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.

- Det känns oerhört roligt att få vara med och besluta om markanvisningar till dessa viktiga Härnösandsföretag. När det är bistra tider ska man planera för de goda tiderna som kommer. Det är precis vad dessa framsynta och duktiga företagare gör, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.
Norrlands trä och Edmolift är inte de enda industriföretagen i Härnösand som bygger och planerar för framtiden. Det gör även Logosol som är i slutfasen av sitt stora bygge på Saltvik.

- Det här stärker oss i arbetet med att se till att det finns mark för våra företag, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.