Publicerad

Möt Oscar, socionomstudenten som gör sin praktik hos oss

oscar rosen

Vi ställde fem snabba frågor till Oscar Rosén, socionomstuderande på Umeå universitet som nu gör sin praktik som enhetschef på hemtjänsten område syd hos oss:

1. Vad är det mest givande med att göra praktik på hemtjänsten område syd hos Härnösands kommun?

Det absolut bästa är att jag får en verklighetsförankring i mitt socionomprogram. Det är inte bara teori, utan jag får uppleva, känna och påverka på riktigt.

2. Hur bidrar praktiken till din professionella utveckling som socionom?

- Den förbereder mig på riktiga arbetssituationer och ger mig olika perspektiv på socionomyrket. Jag får testa mina kunskaper och ta del av erfarna kollegor.

3. Vilka specifika projekt har du varit involverad i eller ansvarat för?

- Jag har haft ansvar över hela sommarbemanningen och har även deltagit i rekryteringsseminarierna för sommarvikarier. Vilket är väldigt kul och lärorikt.

4. Hur har samarbetet med medarbetarna och din handledare fungerat?

- Samarbetet har fungerat toppen! Jag har blivit varmt välkomnad och känner mig som en del av teamet. Både medarbetarna och min handledare har kontinuerligt bidragit med värdefull feedback.

5. Vad skulle du säga till andra studenter som funderar på att göra praktik hos Härnösands kommun?

- Gör det! Härnösands kommun är en spännande plats att göra praktik på. Det finns många olika arbetsplatser att välja mellan, och kommunen är en lockande arbetsgivare med bred kompetens.

Vi önskar Oscar fortsatt lycka till med studierna!