Publicerad

Från NU-läge till NY-läge

Välkommen till en kreativ workshop där vi spånar idéer för att göra Härnösand ännu mer attraktivt för etableringar, inflyttning och utveckling.

Det var så vi gjorde när Mittuniversitetet lades ned och under pandemin. Det har lett till lyckosamma satsningar inom exempelvis foodtech, besöksnäringen och ett nytt sätt att organisera utbildning i Campus Härnösand.

Nu kör vi igen! På samma sätt, men utifrån att framtiden redan ser ljus ut. Och att den kan bli ännu ljusare om vi gör det tillsammans.

Härnösand och hela regionen står inför en tillväxt vi inte sett på över hundra år. Men det innebär också utmaningar.

Några av de frågor vi vill prata om är hur vi kan skapa förutsättningar för att:

  • Behålla och utveckla befintliga företag och verksamheter.
  • Attrahera nya etableringar.
  • Attrahera den kompetens som behövs
  • Hur vi få fler att bosätta sig i Härnösand

Tid & plats:
Måndag 13 maj, klockan 17:00-20:00, Sambiblioteket, plan 4.
Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Workshopen arrangeras av Härnösands kommun och Mittuniversitetet inom ramen för forskningsprojektet ”Från nuläge till nyläge”.