Publicerad

Nyheter från Företagfrukosten den 26 april

Jenny Långström.

Jenny Långström, Länsstyrelsen Västernorrland.

Här kan du läsa saxade nyheter från Företagsfrukosten den 26 april 2024.

Jämställdhet gynnar alla – anslut ditt företag till Ett jämställt Västernorrland

Sverige har under årtionden blivit allt mer jämställt, men de senaste åren har den positiva utvecklingen stagnerat och det beror till stor del på att männen inte är med och driver utvecklingen på samma sätt längre.

- Det är tråkigt. Alla ska ju ha möjlighet att leva det liv man vill oavsett kön – det är en rättvisefråga. Men jämställdheten är bra på många andra sätt också. En jämställd personalgrupp är till exempel mer dynamisk, och jämställdhet på arbetsmarknaden gör att våra företag har fler människor att rekrytera, säger Jenny Långström som är särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Västernorrland.

Nu finns en ny strategi för jämställdhetsarbetet i länet, Ett jämställt Västernorrland. Och den handlar inte om vad Länsstyrelsen ska göra, utan anger mål och riktning för alla statliga myndigheter, regionen, civilsamhällesorganisationer, näringslivet och länets sju kommuner.

Jenny Långström uppmanar alla företag och organisationer att på in på www.jamstalltvasternorrland.se Länk till annan webbplats. och ansluta sig till strategin. Anslutna organisationer får stöd av Länsstyrelsen för att driva sitt jämställdhetsarbete:

 • Övergripande stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering
 • Plats i Länsstyrelsens regionala jämställdhetsnätverk
 • Ta del av lärande exempel kring praktiskt jämställdhetsarbete och erfarenhetsutbyte med andra verksamheter

 

Tobias Wikström, Olle Lidgren och Jonathan Grip.

Moderator Tobias Wikström intervjuar projektledare Olle Lidgren och initiativtagare Jonathan Grip från Edmolift.

Gemensam CV-bank ska underlätta rekrytering av kompetens

Kompetensförsörjning är en stor fråga för såväl företag som kommuner. Sedan månadsskiftet februari-mars finns ett nytt verktyg för att hitta kompetens till din organisation. Det är en cv-bank där personer som är intresserade av arbete i hela Höga kusten-området kan lägga in sin cv, och där arbetsgivare sedan kan söka efter rätt kompetens.

- Vi är många som söker kompetens och det här är ett väldigt bra komplement till traditionella rekryteringsvägar, säger Jonathan Grip på Edmo Lift som också är aktiv inom Höga kusten industrigrupp, HKIG.

Grip lyfter även fram möjligheten för en arbetsgivare som rekryterar att – med den sökandes godkännande naturligtvis - lägga in information i cv-banken om sökande som inte fick jobbet men hade en stark ansökan. Han ser inte att banken skapar en konkurrens om arbetskraften, utan snarare att samarbetet mellan arbetsgivare i regionen på sikt stärker allas chanserna att hitta rätt personal. Det är ett synsätt som varit framgångsrikt för HKIG i andra sammanhang, och HKIG har också varit drivande i arbetet med att bygga upp cv-banken.

Cv-banken är en av många delar inom ramen för projektet Talangattraktion Höga Kusten. I den gemensamma satsningen på talangattraktion tar projektet vara på kommunernas och företagens enskilda styrkor, samtidigt som det drar nytta av attraktionskraften i Höga Kusten som varumärke.

Och att Höga kusten lockas märktes direkt när cv-banken drog igång. Efter bara en och en halv månad och med minimal marknadsföring finns redan 115 namn i banken.

- Det är stort intresse och det är många personer med riktigt intressant utbildning och erfarenhet som aktivt söker sig till Höga kusten nu, säger Olle Lidgren, projektledare för Talangattraktion Höga Kusten.

För att cv-banken verkligen ska underlätta matchning så är den givetvis sökbar utifrån sökandens bransch, men här finns också information om exempelvis medflyttandes kompetens och jobbsökande. Man kan också ange om man söker traineejobb, ex-jobb, behöver co-workingplatser eller om man har intresse av att starta eller ta över verksamhet.

Läs mer om cv-banken och skaffa din inloggning här: https://www.jobbaochlev.se/sv/hitta-kompetens Länk till annan webbplats.

Mikaela Vennerbring, Härnösand

Nu planerar vi för nya utbildningar – vad har du för behov?

Campus Härnösand Höga Kusten ansöker varje år om att få starta nya yrkeshögskoleutbildningar. I år förbereder campusutvecklare Mikaela Vennerbring årets ansökningar och har gått ut med en enkät till Härnösandsföretagen för att pejla intresset.

Och att få in svar är viktigt. För att en utbildning ska ha en möjlighet att få godkänt krävs att tillräckligt många företag i regionen anger att de avser att anställa minst en person med den aktuella utbildningen inom fem år, OCH att de är villiga att ta emot praktikanter som är under utbildning. Svagt intresse – inga utbildningar.

-Ansökan bygger på att behovet och viljan finns lokalt så jag uppmanar alla som har fått enkäten att gå in och svara. Ta dig 10 minuter att svara på ett fåtal frågor, det kan vara en av de bästa investeringar du gör för framtiden, säger Mikaela Vennerbring.

Varje år beviljas cirka 400 yrkeshögskoleutbildningar och Västernorrland har de senaste åren varit bra på att ta hem utbildningar. Just nu undersöker Mikaela Vennerbring underlaget för åtta utbildningar som skulle kunna starta i Härnösand:

 • Akvaponiingenjör
 • UX-designer
 • NET Developer
 • IT-infrastrukturtekniker
 • Mjukvarutestare
 • Fullstack Developer
 • Rekryteringsspecialist
 • Lönespecialist

Har du inte fått enkäten eller tycker att någon av utbildningarna svarar mot det kompetensbehov som din organisation har? Gå in och läs mer på den här sidan där du också hittar länkar till enkäterna: harnosand.se/naringsliv-och-foretag/nyheter-fran-naringsliv-och-foretag/nyheter-fran-naringsliv-och-foretag/2024-04-08-upprop-till-foretagen.html

De nominerade är...