Publicerad

Välkommen till informationsmöte om PTL:s etablering i Torsboda

Skiss över Torsbodaetableringen.

Tillsammans med Härnösands kommun bjuder PTL in lokala företag i Härnösand till en informationsträff angående den planerade etableringen i Torsboda.

På plats under mötet kommer PTL att informera om projektstatus och vilka möjligheter som finns för lokala företag att ingå affärssamarbeten med bolaget under etableringsprocessen.

Representanter från Härnösands kommun och Torsboda Industrial Park kommer även finnas på plats för att berätta mer om sitt pågående arbete kopplat till industrietableringen.

TID & PLATS 22 MAJ KL: 10-12, TEATERFOAJÉN, HÄRNÖSAND

På plats är:

Suki Wang, Etableringschef PTL
Andreas Sjölander (S) Kommunstyrelsens ordförande Härnösands kommun
Christian Söderberg, VD Torsboda Industrial Park
Uno Jonsson, Tillväxtchef
Petra Forsström, Näringslivschef

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.