Publicerad

Härnösands kommun tappar i ny enkät - nu väntar kraftsamling

Gruppbild med glada människor som tittar in i kameran och knyter näven.

Politiker och tjänstemän på Härnösands kommun knyter näven. Dialogen mellan företag och kommun ska förbättras.

Härnösands kommuns företagsklimat får sänkt omdöme i Svenskt Näringslivs enkät. Nu tänker politiker och tjänstemän kavla upp ärmarna för att bli bättre.

Svenskt Näringslivs regionchef Eva Nordlander presenterade den 24 maj resultatet av årets enkät bland 200 företagare i Härnösand och hon hade få positiva siffror att redovisa för kommunen. Efter att 2023 ha tagit ett skutt uppåt, dalar Härnösand nu i flera kategorier och det sammanfattande omdömet för företagsklimatet landar på 3,0 på en skala från 1 till 6. Det ska jämföras med 3,5 som är snittbetyget för riket.

- Det händer mycket i Härnösand. Det byggs och vi arbetar på många områden för att växa. Det gör att trycket är hårt på många handläggare, och det gör också att vi har behövt lägga kraft på att utveckla vår organisation. Det har tagit tid från kontakterna med företagarna, säger kommunstyrelsen ordförande Andreas Sjölander (S).

Trots många aktiviteter och kontaktytor pekar enkäten ändå på att företagarnas största behov är en bättre dialog mellan kommun och företag.

- Det här är en attitydundersökning och det är bara att ta till sig siffrorna. Och vi vill vara något helt annat än det som årets enkät visar. Det handlar om att bygga relationer och kultur, säger kommundirektör Lars Liljedahl.

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och göra jobbet. Två konkreta åtgärder var politiker och tjänstemän helt eniga om:

  • Kommunen ska bjuda in till en djupare dialog med de företagare som uttryckt stort missnöje. Eva Nordlander från Svenskt Näringsliv Västernorrland deltar.
  • Härnösands kommun ansöker om att få ingå i Svenskt Näringslivs utvecklingprogram. Programmet innebär att de kommuner som antas under ett år får stöd i arbetet med att utveckla sitt arbete med det lokala näringslivet.

Enkätresultatet utgör det viktigaste delen i en större undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Den kompletteras med statistiska faktorer och leder fram till en slutgiltig ranking av kommunerna. Rankningen presenteras av Svenskt Näringsliv i höst.

98 företagare i Härnösand hade svarat på enkäten. 73 procent av dessa hade haft kontakt med kommunen under de senaste 12 månaderna.