Publicerad

Eleverna på Idrottsgymnasiet fick information om dopning

Publik som sitter och lyssnar på en föreläsare i en idrottshall.

Lars Lilja från Antidoping Sverige föreläste för eleverna på Idrottsgymnasiet i Härnösand.

Idrottsgymnasiet i Härnösand gästades nyligen av Lars Lilja från organisationen Antidoping Sverige. Det blev en timme med viktig och allvarsam information om dopningsregler och -tester, men också om idrottarens ansvar och riskerna med att ta prestationshöjande medel.

Alla elever som läser på någon av Härnösands gymnasiums idrottsprofiler tillhör Idrottsgymnasiet och träffas regelbundet för aktiviteter och föreläsningar. Föreläsningarna kan handla om allt från träningstips och inspiration, men har också berört allvarliga ämnen som psykisk ohälsa.

Föreläsningen med Lars Lilja berörde en mörkare sida av idrott och tävling - dopning. Lilja berättade om regelverket, olika typer av förbjudna preparat och om hur en dopningskontroll praktiskt går till. Han informerade också om hälsorisker med dopning och om hur man iskerar att bryta mot dopningsreglerna genom att vara oaktsam när man använder mediciner eller kosttillskott.

Han hamrade också in principen om den enskilde idrottarens ansvar. För när dopningskontrollen väl sker så finns inga ursäkter.

- Det finns bara en regel: enskilt ansvar, strikt ansvar. Du - och bara du - ansvarar för som finns i din kropp. Det här kan vara den viktigaste lektionen den här terminen för er.

Läs mer om Idrottsgymnasiet här.