Idrottsgymnasiet Härnösand

Idrottsgymnasiet i Härnösand är till för dig som vill kombinera dina gymnasiestudier med en idrottssatsning på flera olika nivåer.

Utifrån ett anpassat studieupplägg, utbildade lärare, närliggande träningslokaler och ett utbrett samarbete både lokalt och regionalt får du individuell utveckling mot dina dubbla karriärmål.

Vem blir du efter tre år på Härnösands gymnasium? Målet är att du efter dina tre-fyra år hos oss ska nå din gymnasieexamen. Du har även möjlighet att få med dig kunskaper, erfarenheter och redskap för att fortsätta din utveckling inom din idrott.

Som idrottare är du starkare fysiskt och psykiskt, du vet var dina gränser går och hur du ska göra för att optimera din styrka och uthållighet.

Du har de kvalitéer som krävs för att nå dina personliga mål och du har utvecklats inom din idrott både individuellt och tillsammans med andra.

Antagning NIU

Antagen till NIU i Härnösand
För att du som elev från annan kommun ska kunna bli mottagen i första hand till ett nationellt program i kombination med NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) i Härnösands kommun behöver din hemkommun teckna samverkansavtal, om inte ett sådant redan finns, för NIU med Härnösands kommun. Kontakta den som ansvarar för det i din hemkommun.

Antagen till NIU i annan kommun
För att du som elev ska kunna bli antagen i första hand på ett nationellt program i kombination med NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) krävs att ett samverkansavtal upprättas mellan Härnösands kommun och den kommun som erbjuder utbildningen. För idrotter där Härnösand har egen Nationell idrottsutbildning (NIU) tecknas inte samverkansavtal med andra kommuner utöver det regionala samverkansavtalet.

Idrottsgymnasiet Härnösands gymnasium