Om Härnösands gymnasium

Entrén till Härnösands gymnasium

Härnösand blev redan på 1600-talet ett lärdomssäte med Norrlands första gymnasium, men dagens Härnösand är så mycket mer än bara en anrik skolstad. Vi har på ett positivt sätt följt med i utvecklingen och utgör nu basen till framtidens utbildningsväsende.

Härnösands gymnasium är ett sammanhållet gymnasium som erbjuder de flesta nationella program med ett flertal inriktningar. Dessutom erbjuder vi introduktionsprogram, nationella idrottsinriktningar och anpassad gymnasieskola. I verksamhetsområdet ingår även musik och kulturskolan. Alla verksamheterna är samlade på ett och samma område, vilket skapar bra förutsättningar för lärande.

Ungefär 900 elever studerar på Härnösands gymnasium och 150 personal har detta som sin arbetsplats. Vi erbjuder en trygg miljö där skolans värdegrundsarbete är en hörnsten i verksamheten. Vi har utvecklat våra elevutrymmen för att erbjuda möjligheter till studier och umgänge. På vår skola finns en samlad elevhälsa bestående av olika kompetenser, som tillsammans med lärarna verkar för en skolmiljö där elever på bästa sätt kan utvecklas.

För att alla elever och medarbetare har rätt till en god arbetsmiljö och att känna sig trygga och säkra i skolan finns kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. Pdf, 147 kB.