Program på gymnasiet

Härnösands Gymnasium

Program på Härnösands gymnasium

Härnösands gymnasium är en stor skola med omkring 900 elever. Här kan du välja mellan ett stort antal gymnasieprogram och inriktningar. Dessutom har skolan riksrekryterande utbildningar, introduktionsprogram och idrottsspecialiseringar.

Alla programmens lokaler är placerade på samma skolområde i ett samlat gymnasium på Härnön i Härnösand.