Teknikprogrammet

Teknikprogrammet i Härnösand är en del av Teknikcollege Södra Norrland. Teknikcollege är ett samarbete mellan skola och näringsliv.

Hos oss har vi en profilering mot energi och miljö med fokus på förnyelsebar energi.

Hållbarhet och entreprenörskap genomsyrar hela din utbildning.

Efter avslutade studier hos oss har du möjlighet att läsa vidare eller gå vidare direkt ut i arbetslivet.

Teknikprogrammet i Härnösand erbjuder följande inriktningar

  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik

Nu finns möjligheten att bli gymnasieingenjör inom produktion och automation
Teknikprogrammet i Härnösand erbjuder ett fjärde år med inriktning produktion och automation från och med läsår 24/25. Denna satsning sker utifrån det stora behovet av industriteknisk kompetens i regionen.
Utbildningen är på ett år och innehåller 10 veckors praktik. Efter utbildningen är du gymnasieingenjör och har stora möjligheter till anställning direkt efter avslutade studier.
Behörighet:
För att bli behörig till det fjärde året med denna inriktning behöver du ha gymnasieexamen från teknikprogrammet, ännu inte ha fyllt 22 år, samt ha läst kurserna mekatronik 1 och produktionskunskap 1.
Finansiering:
Du får studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Är du äldre kan du ansöka om studie-medel från CSN.

Facebook logotyp