Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig kunskaper inom främst samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling är viktiga egenskaper för studerande på ekonomiprogrammet.

I utbildningen ges du som elev bl.a. möjlighet att praktiskt få pröva företagande och du lär dig att förstå hur människor tänker, känner och handlar.

Du tränar på att resonera, argumentera och dra slutsatser, arbetar med modern teknik i undervisningen, lär dig presentationsteknik och många andra viktiga förmågor som förbereder dig för såväl universitetsstudier som arbetslivet.

Glada elever på ekonomiprogrammet

Inriktningar på ekonomiprogrammet

Ekonomi
Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation samt färdigheter i att starta och driva ett företag.

En man som läser en bok.

Juridik
Inriktningen juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt samt förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Ekonomiprogrammet på Instagram