Gymnasiets bibliotek

Gymnasiebiblioteket

Härnösands gymnasiebibliotek finns i A-husets källare. Biblioteket ska vara ett stöd i din informationssökning och läsning.

Gymnasiebiblioteket är en ingång till litteratur och information. Förutom bibliotekets egna medier förmedlar vi lån från andra bibliotek, talböcker till dig med läsnedsättning.

Biblioteket erbjuder också vägledning i informationssökning och informationshantering vid gymnasiearbetet.

Biblioteket tillhandahåller både skön- och facklitteratur för skolarbete och läsning för egen del, tidskrifter samt talböcker för elever med läsnedsättning.

Telefon biblioteket: 0611-34 84 67

Bibliotekets öppettider

Veckodag

från kl.

till kl.

Måndag

Stängt


Tisdag

12:00

13:30

Onsdag

10:30

13:30

Torsdag

08:30

15:30

Fredag

Stängt