Anpassad gymnasieskola

Välkommen till Härnösands anpassade gymnasieskola!

Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger vidare på anpassad grundskola och utbildningen är frivillig.

Anpassad gymnasieskola har en egen läroplan, och ska stödja varje elev att bli så bra förberedd som möjligt för ett aktivt vuxenliv. Fokus ligger på arbete, boende, fritid och en hälsosam livsstil.

Tack vare en engagerad personal och en väl fungerande verksamhet kan vi även erbjuda elevplatser från kommuner omkring oss.