Barn- och fritidsprogrammet

Barn springer mot vattnet på badstrand
  • Är du framtidens ledare och vill arbeta med människor?
  • Vill du satsa på din idrott och samtidigt utveckla ditt ledarskap?
  • Är du intresserad av att arbeta som barnskötare, stödassistent, elevassistent, bad - och idrottsplatspersonal eller träningsinstruktör?
  • Vill du förbereda dig för vidare studier mot yrken som polis, socionom, instruktör, förskollärare, lärare, fritidspedagog eller sjukgymnast?
  • Vill du få 15 veckors utbildning på intressanta arbetsplatser?

Då är barn och fritidsprogrammet rätt för dig!

Inriktningar

Fritid och hälsa
Den bästa inriktningen för dig som vill satsa på din idrott och få goda kunskaper inom träning, friskvård, kost och ledarskap.
Mer än hälften av poängen på programmet kan utgöras av kurser inom idrott, hälsa, ledarskap & idrott och hälsa - specialisering. Kurserna läses enligt inriktningen Fritid och hälsa.

Pedagogiskt och socialt arbete
Du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Du får en förståelse för pedagogiska verksamheter och hur de fungerar. Du får lära dig hur du bemöter människor i olika situationer, hur du ger bra stöd samt hur du arbetar med människor för att bidra till deras livskvalitet och välmående. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, stödassistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.