Gymnasiefilmer

Här hittar du filmer från de olika gymnasieprogrammen.

Är du nyfiken på att veta mer om respektive program? Klicka in dig här.

Barn- och fritidsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet

Idrottsgrymnasiet Curling RIG

Idrottsgymnasiet Fotboll LIU

Idrottsgrymnasiet Handboll LIU

Idrottsgymnasiet Träningsprofil

Lärlingsutbildning Försäljning och service

Lärlingsutbildning Fordon och transport

Lärlingsutbildning Bygg och anläggning

Lärlingsutbildning Målare

Lärlingsutbildning Hotell och turism

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet spets biomedicin

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Sjöfartsutbildningen

Teknikprogrammet inriktning design- och produktutveckling

Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik

VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Idrottsgymnasiet Ishockey LIP