Sjöfartsutbildningen

På Sjöfartsutbildningen varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande som ger dig nyttiga erfarenheter inför arbetslivet.

Utbildningen förbereder för studier vid sjöfartshögskolorna i Kalmar eller Göteborg, där du kan läsa till sjökapten eller sjöingenjör.

Du får lära dig navigation, fartygsmaskineri, allmän fartygsteknik, brandskydd och sjömanskap bland mycket annat anknutet till sjöfart.

En stor del av utbildningen sker ombord vårt eget skolfartyg Polstjärnan, i den vackraste av skärgårdar - Höga Kusten!
Sökvägskod: SX

Inriktningar vid sjöfartsutbildningen

Däck
Om du väljer inriktning mot Däck så kommer du att jobba på bryggan (styrhytt) som utkik, med surrning och övervakning av last, förtöjningar och löpande fartygsunderhåll. Man arbetar antingen dagtid eller så går man vakt

Maskin
Om du väljer inriktning Maskin så kommer du huvudsakligen att arbeta i fartygets maskinrum, med övervakning, service och underhåll, felsökning med mera. I maskin arbetar man oftast dagtid, men det förekommer att man går vakt även här.

Facebook logotyp