Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Demokrati, jämställdhet, etik, miljö och media är exempel på områden som vi arbetar med.

Om du är nyfiken och intresserad av din omvärld är det här ett program för dig. Här får du studera vårt samhälle både lokalt och globalt och hur vi människor påverkas av allt omkring oss.

Elever vid samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar vid samhällsvetenskapsprogrammet

Medier, information och kommunikation
Här fördjupar du dig i mediernas roll i samhället. Du får undersöka hur medier påverkar åsikts- och opinionsbildning och hur de formar vår omvärldsuppfattning. Du får arbeta praktiskt med olika medieformer.

En person med en kamera

Beteendevetenskap
Här får du kunskap om samspelet mellan människor, konflikthantering och grupprocesser. Du får kunskaper i psykologi, sociologi och kriminologi och utvecklar förmågan att se samband och bakgrund till reaktioner och handlingar i olika sociala sammanhang.

Två glada elever